ค้นหา
Filters
Close
Lowrance HDS Live Combo Promotion

Limited Clearance Shaft Anodes, Aluminum, Imperial

Collar Anodes for shafts with limited clearance to mount a anode. Made from Aluminum.
ผู้ผลิต: Martyr , Tecnoseal

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

Easy installation underwater. Bolt retaining washers prevent the anode from falling off.

Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 3/4"
SKU: ITA000708
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC01AL, Tecnoseal: 00550LAL
€13.74 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 7/8"
SKU: ITA000709
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC02AL, Tecnoseal: 00550-1LAL
€14.23 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 1"
SKU: ITA000710
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC03AL, Tecnoseal: 00552LAL
€21.22 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 1 1/8"
SKU: ITA000711
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC04AL, Tecnoseal: 00554LAL
€20.25 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 1 1/4"
SKU: ITA000712
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: BLA: 191203, Martyr: CMC05AL, Tecnoseal: 00556LAL
€21.46 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 1 3/8"
SKU: ITA000713
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC06AL
€25.56 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 1 1/2"
SKU: ITA000714
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: BLA: 191207, Martyr: CMC07AL, Tecnoseal: 00562AL
€25.08 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 1 3/4"
SKU: ITA000715
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: BLA: 191208, Martyr: CMC08AL
€34.96 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 2"
SKU: ITA000716
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC09AL
€39.06 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 2 1/2"
SKU: ITA000717
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC12AL
€75.95 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 2 3/4"
SKU: ITA000718
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC12AAL
€73.78 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 3"
SKU: ITA000719
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC13AL
€70.41 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 3 1/2"
SKU: ITA000720
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC14AL
€99.34 ไม่รวมภาษี
Limited Clearance Shaft Collar Anode Imperial, Aluminum, 4"
SKU: ITA000721
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Martyr: CMC15AL
€108.50 ไม่รวมภาษี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อคุณสมบัติค่าคุณสมบัติ
วัสดุAluminum