ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Lewmar Ocean Hatches

With its classic style, the Ocean Hatch is fi tted to many offshore cruising boats around the world. Its rugged construction provides the ultimate protection against the elements, whatever conditions you might face. Available with fl at base or fl ange base.
ผู้ผลิต: Lewmar

The Ocean hatch range are a traditional styled deck hatch with a heavy duty aluminium frame; available with or without internal flange. Manufactured to exacting standards, the Ocean hatch range has been fitted to thousands of boats worldwide. Designed to provide offshore cruisers and yachts the ultimate in durability, strength, safety and protection. The Ocean hatch has been engineered with deeper frame sections for greater strength and utilises thick acrylic for durability.

Features:

  • Friction levers hold the lid open in any position up to 95°
  • Anodised aluminium frame for corrosion resistance
  • Full range of spare parts available on-line www.lewmar.com

Specfications:

SKU
Lewmar / BLA
Base TypeSizeOutside
X x Y x R
mm
Cut Out
X1 x Y1 x R1
mm
Height
Z
mm
Acrylic
Thickness
mm
ITA044566
 39610050 / 170114
Flat10324 x 324 x 75255 x 255 x 404010
ITA008936
39610070 / 170115
Flange324 x 324 x 75260 x 260 x 42.5
ITA008937
39620050 / 170116
Flat20266 x 411 x 69197 x 342 x 34
ITA008938
39620070 / 170117
Flange266 x 411 x 69202 x 347 x 36.5
ITA008939
39630050 / 170118
Flat30391 x 521 x 75322 x 452 x 40
ITA008940
39630070 / 170119
Flange391 x 521 x 75327 x 457 x 42.5
ITA008941
39640050 / 170120
Flat40485 x 485 x 75416 x 416 x 40
ITA008942
39640070 / 170121
Flange485 x 485 x 75421 x 421 x 42.5
ITA008943
39644050 / 170122
Flat44509 x 509 x 76437 x 437 x 404312
ITA008944
39644070 / 170123
Flange509 x 509 x 76442 x 442 x 42.5
ITA008945
39650050 / 170132
Flat50444 x 574 x 76372 x 502 x 40
ITA008946
39650070 / 170133
Flange444 x 574 x 76377 x 507 x 42.5
ITA008947
39660050 / 170134
Flat60574 x 574 x 76502 x 502 x 40
ITA008948
39660070 / 170135
Flange574 x 574 x 76507 x 507 x 42.5
ITA008949
39670050 / 170136
Flat70694 x 694 x 76622 x 622 x 40
ITA008950
39670070 / 170137
Flange694 x 694 x 76627 x 627 x 42.5

The Ocean hatch range are a traditional styled deck hatch with a heavy duty aluminium frame; available with or without internal flange. Manufactured to exacting standards, the Ocean hatch range has been fitted to thousands of boats worldwide. Designed to provide offshore cruisers and yachts the ultimate in durability, strength, safety and protection. The Ocean hatch has been engineered with deeper frame sections for greater strength and utilises thick acrylic for durability.

Features:

  • Friction levers hold the lid open in any position up to 95°
  • Anodised aluminium frame for corrosion resistance
  • Full range of spare parts available on-line www.lewmar.com

Specfications:

SKU
Lewmar / BLA
Base TypeSizeOutside
X x Y x R
mm
Cut Out
X1 x Y1 x R1
mm
Height
Z
mm
Acrylic
Thickness
mm
ITA044566
 39610050 / 170114
Flat10324 x 324 x 75255 x 255 x 404010
ITA008936
39610070 / 170115
Flange324 x 324 x 75260 x 260 x 42.5
ITA008937
39620050 / 170116
Flat20266 x 411 x 69197 x 342 x 34
ITA008938
39620070 / 170117
Flange266 x 411 x 69202 x 347 x 36.5
ITA008939
39630050 / 170118
Flat30391 x 521 x 75322 x 452 x 40
ITA008940
39630070 / 170119
Flange391 x 521 x 75327 x 457 x 42.5
ITA008941
39640050 / 170120
Flat40485 x 485 x 75416 x 416 x 40
ITA008942
39640070 / 170121
Flange485 x 485 x 75421 x 421 x 42.5
ITA008943
39644050 / 170122
Flat44509 x 509 x 76437 x 437 x 404312
ITA008944
39644070 / 170123
Flange509 x 509 x 76442 x 442 x 42.5
ITA008945
39650050 / 170132
Flat50444 x 574 x 76372 x 502 x 40
ITA008946
39650070 / 170133
Flange444 x 574 x 76377 x 507 x 42.5
ITA008947
39660050 / 170134
Flat60574 x 574 x 76502 x 502 x 40
ITA008948
39660070 / 170135
Flange574 x 574 x 76507 x 507 x 42.5
ITA008949
39670050 / 170136
Flat70694 x 694 x 76622 x 622 x 40
ITA008950
39670070 / 170137
Flange694 x 694 x 76627 x 627 x 42.5
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 10 Flat, 255 x 255mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 10 Flat, 255 x 255mm Cutout
SKU: ITA044566
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39610050, BLA: 170114
€567.85 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 10 Flange, 260 x 260mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 10 Flange, 260 x 260mm Cutout
SKU: ITA008936
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39610070, BLA: 170115
€567.85 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 20 Flat, 197 x 342mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 20 Flat, 197 x 342mm Cutout
SKU: ITA008937
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39620050, BLA: 170116
€578.96 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 20 Flange, 202 x 347mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 20 Flange, 202 x 347mm Cutout
SKU: ITA008938
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39620070, BLA: 170117
€531.13 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 30 Flat, 322 x 452mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 30 Flat, 322 x 452mm Cutout
SKU: ITA008939
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39630050, BLA: 170118
€852.09 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 30 Flange, 327 x 457mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 30 Flange, 327 x 457mm Cutout
SKU: ITA008940
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39630070, BLA: 170119
€781.99 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 40 Flat, 416 x 416mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 40 Flat, 416 x 416mm Cutout
SKU: ITA008941
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39640050, BLA: 170120
€896.05 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 40 Flange, 421 x 421mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 40 Flange, 421 x 421mm Cutout
SKU: ITA008942
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39640070, BLA: 170121
€822.39 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 44 Flat, 437 x 437mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 44 Flat, 437 x 437mm Cutout
SKU: ITA008943
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39644050, BLA: 170122
€932.79 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 44 Flange, 442 x 442mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 44 Flange, 442 x 442mm Cutout
SKU: ITA008944
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39644070, BLA: 170123
€932.79 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 50 Flat, 372 x 502mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 50 Flat, 372 x 502mm Cutout
SKU: ITA008945
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39650050, BLA: 170132
€997.22 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 50 Flange, 377 x 507mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 50 Flange, 377 x 507mm Cutout
SKU: ITA008946
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39650070, BLA: 170133
€997.22 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 60 Flat, 502 x 502mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 60 Flat, 502 x 502mm Cutout
SKU: ITA008947
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39660050, BLA: 170134
€1070.66 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 60 Flange, 507 x 507mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 60 Flange, 507 x 507mm Cutout
SKU: ITA008948
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39660070, BLA: 170135
€1070.66 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 70 Flat, 622 x 622mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 70 Flat, 622 x 622mm Cutout
SKU: ITA008949
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39670050, BLA: 170136
€1453.44 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Ocean Hatch size 70 Flange, 627 x 627mm Cutout
Lewmar Ocean Hatch size 70 Flange, 627 x 627mm Cutout
SKU: ITA008950
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39670070, BLA: 170137
€1453.44 ไม่รวมภาษี