ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Lewmar Low Profile Hatches

The Low Profile Hatch has soft styling and sleek looks, ideal for use on a powerboat. Smaller ventilation hatches are suitable for any deck location on sailboats, while the larger sizes can be used as foredeck hatches on smaller to mid size yachts.
ผู้ผลิต: Lewmar

The Low Profile hatch range features a snag free soft styling which presents a sleek modern look. The range is ideal for use on a wide range of power craft and yachts. The smaller ventilation hatches are ideally suited to any deck location over toilets or galleys. The larger Low Profile hatch range can be used as a foredeck hatch on small to mid size power and sailboats. The hatch also features Lewmar's unique sealing system allowing easy acrylic replacement.

Features:

 • Outside handles allow the hatch to be opened from on deck if it is not locked
 • Low profile hatches open up to 180° (round hatches open to 170°)
 • Friction levers hold the lid open in any position up to 95°
 • Anodised aluminium frame for corrosion resistance
 • Curved upper frame profile for strength as well as modern styling
 • Available in Round and D-Hatch configuration, with grey or white acrylic
 • Full range of spare parts available on-line www.lewmar.com

Hatch Specifications:

Rectangular Hatches

SKU
Lewmar / BLA
SizeOutside
X x Y x R
mm
Cut Out
X1 x Y1 x R1
mm
Height
Z
mm
Acrylic
Thickness
mm
Friction HingeStay Rods
ITA008899
39900030 / 170050
00281 x 281 x 72.5211 x 211 x 42.5258
ITA008900
39903030 / 170052
03246 x 301 x 72.5176 x 231 x 42.5
ITA008901
39910030 / 170054
ITA008902
399100303 / 170056
10330 x 330 x 72.5260 x 260 x 42.5
ITA008903
39920030 / 170058
-20272 x 417 x 72.5202 x 347 x 42.5
ITA008904
39930030 / 170060
ITA008906
399300303 / 170062
30397 x 527 x 72.5327 x 457 x 42.5
ITA008908
39940030 / 170064
ITA008909
399400303 / 170066
40491 x 491 x 72.5421 x 421 x 42.5
ITA008911
39941030 / 170068
-41246 x 491 x 72.5176 x 421 x 42.5
ITA008912
39944030 / 170070
ITA008913
399440303 / 170072
44512 x 512 x 72.5442 x 442 x 42.5
ITA008914
39950030 / 170074
ITA008915
399500303 / 170076
50447 x 577 x 72.5377 x 507 x 42.5
ITA008916
39954030 / 170078
ITA008917
399540303 / 170080
54462 x 577 x 72.5392 x 507 x 42.5
ITA008918
39960030 / 170082
ITA008919
399600303 / 170084
60577 x 577 x 72.5507 x 507 x 42.510

Trapezoid Hatches:

SKU
Lewmar / BLA
SizeOutside
X x Y x Yy x R
mm
Cut Out
X1 x Y1 x Y2 x R1
mm
Height
Z
mm
Acrylic
Thickness
mm
Friction Hinge
ITA008954
39965030 / 170160
65560 x 675 x 560 x 72.5490 x 608.8 x 486.6 x 42.52510
ITA008955
- / 170162
65658.3 x 629 x 504.5 x 72.5586 x 555 x 434.1 x 42.5

Round Hatches:

SKU
Lewmar / BLA
SizeOutside
Diameter
mm
Cut Out
Diameter
mm
Height
Z
mm
Acrylic
Thickness
mm
ITA008957
39918030 / 170164
18490420258
ITA008958
39922030 / 170166
2258851810

The Low Profile hatch range features a snag free soft styling which presents a sleek modern look. The range is ideal for use on a wide range of power craft and yachts. The smaller ventilation hatches are ideally suited to any deck location over toilets or galleys. The larger Low Profile hatch range can be used as a foredeck hatch on small to mid size power and sailboats. The hatch also features Lewmar's unique sealing system allowing easy acrylic replacement.

Features:

 • Outside handles allow the hatch to be opened from on deck if it is not locked
 • Low profile hatches open up to 180° (round hatches open to 170°)
 • Friction levers hold the lid open in any position up to 95°
 • Anodised aluminium frame for corrosion resistance
 • Curved upper frame profile for strength as well as modern styling
 • Available in Round and D-Hatch configuration, with grey or white acrylic
 • Full range of spare parts available on-line www.lewmar.com

Hatch Specifications:

Rectangular Hatches

SKU
Lewmar / BLA
SizeOutside
X x Y x R
mm
Cut Out
X1 x Y1 x R1
mm
Height
Z
mm
Acrylic
Thickness
mm
Friction HingeStay Rods
ITA008899
39900030 / 170050
00281 x 281 x 72.5211 x 211 x 42.5258
ITA008900
39903030 / 170052
03246 x 301 x 72.5176 x 231 x 42.5
ITA008901
39910030 / 170054
ITA008902
399100303 / 170056
10330 x 330 x 72.5260 x 260 x 42.5
ITA008903
39920030 / 170058
-20272 x 417 x 72.5202 x 347 x 42.5
ITA008904
39930030 / 170060
ITA008906
399300303 / 170062
30397 x 527 x 72.5327 x 457 x 42.5
ITA008908
39940030 / 170064
ITA008909
399400303 / 170066
40491 x 491 x 72.5421 x 421 x 42.5
ITA008911
39941030 / 170068
-41246 x 491 x 72.5176 x 421 x 42.5
ITA008912
39944030 / 170070
ITA008913
399440303 / 170072
44512 x 512 x 72.5442 x 442 x 42.5
ITA008914
39950030 / 170074
ITA008915
399500303 / 170076
50447 x 577 x 72.5377 x 507 x 42.5
ITA008916
39954030 / 170078
ITA008917
399540303 / 170080
54462 x 577 x 72.5392 x 507 x 42.5
ITA008918
39960030 / 170082
ITA008919
399600303 / 170084
60577 x 577 x 72.5507 x 507 x 42.510

Trapezoid Hatches:

SKU
Lewmar / BLA
SizeOutside
X x Y x Yy x R
mm
Cut Out
X1 x Y1 x Y2 x R1
mm
Height
Z
mm
Acrylic
Thickness
mm
Friction Hinge
ITA008954
39965030 / 170160
65560 x 675 x 560 x 72.5490 x 608.8 x 486.6 x 42.52510
ITA008955
- / 170162
65658.3 x 629 x 504.5 x 72.5586 x 555 x 434.1 x 42.5

Round Hatches:

SKU
Lewmar / BLA
SizeOutside
Diameter
mm
Cut Out
Diameter
mm
Height
Z
mm
Acrylic
Thickness
mm
ITA008957
39918030 / 170164
18490420258
ITA008958
39922030 / 170166
2258851810
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 00, 211 x 211mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 00, 211 x 211mm Cutout
SKU: ITA008899
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39900030, BLA: 170050
€317.41 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 03, 176 x 231mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 03, 176 x 231mm Cutout
SKU: ITA008900
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39903030, BLA: 170052
€304.86 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 10, 260 x 260mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 10, 260 x 260mm Cutout
SKU: ITA008901
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39910030, BLA: 170054
€329.83 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 10, 260 x 260mm Cutout with Stays
Lewmar Low Profile Hatch size 10, 260 x 260mm Cutout with Stays
SKU: ITA008902
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 399100303, BLA: 170056
€355.73 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Round Hatch size 18, 420mm diameter Cutout
Lewmar Low Profile Round Hatch size 18, 420mm diameter Cutout
SKU: ITA008957
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39918030, BLA: 170164
€626.48 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 20, 202 x 347mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 20, 202 x 347mm Cutout
SKU: ITA008903
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39920030, BLA: 170058
€336.20 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Round Hatch size 22, 518mm diameter Cutout
Lewmar Low Profile Round Hatch size 22, 518mm diameter Cutout
SKU: ITA008958
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39922030, BLA: 170166
€659.04 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 30, 327 x 457mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 30, 327 x 457mm Cutout
SKU: ITA008904
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39930030, BLA: 170060
€492.89 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 30, 327 x 457mm Cutout with Stays
Lewmar Low Profile Hatch size 30, 327 x 457mm Cutout with Stays
SKU: ITA008906
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 399300303, BLA: 170062
€492.89 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 40, 421 x 421mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 40, 421 x 421mm Cutout
SKU: ITA008908
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39940030, BLA: 170064
€516.16 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 40, 421 x 421mm Cutout with Stays
Lewmar Low Profile Hatch size 40, 421 x 421mm Cutout with Stays
SKU: ITA008909
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 399400303, BLA: 170066
€516.16 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 41, 176 x 421mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 41, 176 x 421mm Cutout
SKU: ITA008911
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39941030, BLA: 170068
€415.85 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 44, 442 x 442mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 44, 442 x 442mm Cutout
SKU: ITA008912
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39944030, BLA: 170070
€544.06 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 44, 442 x 442mm Cutout with Stays
Lewmar Low Profile Hatch size 44, 442 x 442mm Cutout with Stays
SKU: ITA008913
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 399440303, BLA: 170072
€544.06 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 50, 377 x 507mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 50, 377 x 507mm Cutout
SKU: ITA008914
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39950030, BLA: 170074
€554.42 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 50, 377 x 507mm Cutout with Stays
Lewmar Low Profile Hatch size 50, 377 x 507mm Cutout with Stays
SKU: ITA008915
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 399500303, BLA: 170076
€554.42 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 54, 392 x 507mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 54, 392 x 507mm Cutout
SKU: ITA008916
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39954030, BLA: 170078
€582.66 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 54, 392 x 507mm Cutout with Stays
Lewmar Low Profile Hatch size 54, 392 x 507mm Cutout with Stays
SKU: ITA008917
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 399540303, BLA: 170080
€582.66 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 60, 507 x 507mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 60, 507 x 507mm Cutout
SKU: ITA008918
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39960030, BLA: 170082
€604.73 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 60, 507 x 507mm Cutout with Stays
Lewmar Low Profile Hatch size 60, 507 x 507mm Cutout with Stays
SKU: ITA008919
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 399600303, BLA: 170084
€604.73 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 65, Trapezoid 490mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 65, Trapezoid 490mm Cutout
SKU: ITA008954
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: 39965030, BLA: 170160
€627.82 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ Lewmar Low Profile Hatch size 65, Trapezoid 586mm Cutout
Lewmar Low Profile Hatch size 65, Trapezoid 586mm Cutout
SKU: ITA008955
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lewmar: , BLA: 170162
€517.12 ไม่รวมภาษี