ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Lenco 102 series Actuators

Electrical Actuators with 4-1/4" Stroke used on some Lenco Trim Tab systems
ผู้ผลิต: Lenco
รูปภาพของ 102 Standard Actuator, 12V, 13" + 4-1/4" Length, 5/16" Hardware, 6' Wire with DT
102 Standard Actuator, 12V, 13" + 4-1/4" Length, 5/16" Hardware, 6' Wire with DT
SKU: ITA000990
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15059-001,
€333.07 รวมภาษี
รูปภาพของ 102 Standard Actuator, 24V, 13" + 4-1/4" Length, 5/16" Hardware, 6' Wire with DT
102 Standard Actuator, 24V, 13" + 4-1/4" Length, 5/16" Hardware, 6' Wire with DT
SKU: ITA000992
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15066-001,
€364.28 รวมภาษี
รูปภาพของ 102 HD Actuator, 12V, 12" + 4-1/4" Length, 5/16" Hardware, 6' Wire with DT
102 HD Actuator, 12V, 12" + 4-1/4" Length, 5/16" Hardware, 6' Wire with DT
SKU: ITA000993
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15060-001,
€370.09 รวมภาษี
รูปภาพของ 102 HD Actuator, 24V, 12" + 4-1/4" Length, 5/16" Hardware, 6' Wire with DT
102 HD Actuator, 24V, 12" + 4-1/4" Length, 5/16" Hardware, 6' Wire with DT
SKU: ITA000994
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: 15131-001,
€425.59 รวมภาษี
รูปภาพของ 102 XD Actuator, 24V, 12" + 4-1/4" Length, 5/16" Hardware, 6' Wire with DT
102 XD Actuator, 24V, 12" + 4-1/4" Length, 5/16" Hardware, 6' Wire with DT
SKU: ITA000991
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Lenco: LC15067-001,
€425.59 รวมภาษี