ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Lanotec General Purpose Liquid Lanolin

A multi-purpose penetrant, lubricant and corrosion inhibitor.
ผู้ผลิต: Lanotec

Applications

 • Penetrates deep through rust and loosens rusted tools and components
 • Multi purpose lubricant protecting hinges, zippers, padlocks, sliding doors, locks and chains
 • Provides corrosion protection for most surfaces, hinges and chains
 • Cleans, rejuvenates and extends the life of metal, timber, vinyl, plastic, leather, rubber, fibreglass and powder-coated surfaces
 • Protects electrical equipment and components
 • Prevents oxidisation for containerised shipping

Features

 • Biodegradable
 • Non-toxic
 • Resistant to wash off
 • Non-evaporative
 • Acid and salt resistant
 • Hermetically seals surfaces
 • Non-conductive to 70 kV

Ideal for the following industries:

 • Agribusiness
 • Around the home
 • Construction
 • Defence
 • Electrical
 • Forklifts

More Details visit Lanotec website at:

https://www.lanotec.com.au/product/general-purpose-liquid-lanolin/

Applications

 • Penetrates deep through rust and loosens rusted tools and components
 • Multi purpose lubricant protecting hinges, zippers, padlocks, sliding doors, locks and chains
 • Provides corrosion protection for most surfaces, hinges and chains
 • Cleans, rejuvenates and extends the life of metal, timber, vinyl, plastic, leather, rubber, fibreglass and powder-coated surfaces
 • Protects electrical equipment and components
 • Prevents oxidisation for containerised shipping

Features

 • Biodegradable
 • Non-toxic
 • Resistant to wash off
 • Non-evaporative
 • Acid and salt resistant
 • Hermetically seals surfaces
 • Non-conductive to 70 kV

Ideal for the following industries:

 • Agribusiness
 • Around the home
 • Construction
 • Defence
 • Electrical
 • Forklifts

More Details visit Lanotec website at:

https://www.lanotec.com.au/product/general-purpose-liquid-lanolin/

รูปภาพของ General Purpose Liquid Lanolin - 300g Aerosol
General Purpose Liquid Lanolin - 300g Aerosol
SKU: ITA055382
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: GP\PP-0300
€11.03 รวมภาษี
รูปภาพของ General Purpose Liquid Lanolin - 600ml Spray Pack
General Purpose Liquid Lanolin - 600ml Spray Pack
SKU: ITA044213
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: GP\SP-0600
€18.78 รวมภาษี
รูปภาพของ General Purpose Liquid Lanolin - 5 litre
General Purpose Liquid Lanolin - 5 litre
SKU: ITA044214
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: GP\0005
€101.07 รวมภาษี
รูปภาพของ General Purpose Liquid Lanolin - 10 litre
General Purpose Liquid Lanolin - 10 litre
SKU: ITA045512
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: GP\0010
€166.23 รวมภาษี
รูปภาพของ General Purpose Liquid Lanolin - 20 litre
General Purpose Liquid Lanolin - 20 litre
SKU: ITA044215
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: GP\0020
€299.22 รวมภาษี