ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

KUS V Series Gauges - BK-BK

KUS V-series Instrument Gauges with Black Face and Black Frame
ผู้ผลิต: KUS

Durable Instrument Gauges from KUS for Automotive and Marine applications.

Features:

 • IP67 protection rating for the entire gauge, can work up to 1m underwater
 • Double layer reinforced anti-fogging glass.
 • Removable Plastic Bezel.
 • Easy installation with multi-plug socket connection design.
 • Selection of red or yellow backlight.
 • Default working voltage: 12V
  • Includes Resistor for 24V applications if applicable.

Durable Instrument Gauges from KUS for Automotive and Marine applications.

Features:

 • IP67 protection rating for the entire gauge, can work up to 1m underwater
 • Double layer reinforced anti-fogging glass.
 • Removable Plastic Bezel.
 • Easy installation with multi-plug socket connection design.
 • Selection of red or yellow backlight.
 • Default working voltage: 12V
  • Includes Resistor for 24V applications if applicable.
รูปภาพของ Fuel Level Gauge, BK BK, 0~190Ω, Empty-Full
Fuel Level Gauge, BK BK, 0~190Ω, Empty-Full
SKU: ITA002186
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY10200
฿850.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Water Level Gauge, BK BK, 0~190Ω, Empty-Full
Water Level Gauge, BK BK, 0~190Ω, Empty-Full
SKU: ITA002190
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY11200
฿850.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Holding Tank Gauge, BK BK, 0~190Ω, Low-Full
Holding Tank Gauge, BK BK, 0~190Ω, Low-Full
SKU: ITA002215
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY12202
฿850.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Volt Meter Gauge, BK BK, 0~190Ω, 8~16V
Volt Meter Gauge, BK BK, 0~190Ω, 8~16V
SKU: ITA054144
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY13200
฿44,780.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Volt Meter Gauge, BK BK, 0~190Ω, 18~32V
Volt Meter Gauge, BK BK, 0~190Ω, 18~32V
SKU: ITA002240
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY13201
฿850.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Water Temp Gauge, BK BK, KUS, 40~120℃
Water Temp Gauge, BK BK, KUS, 40~120℃
SKU: ITA054145
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY14200
฿850.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Oil Temp Gauge, BK BK, KUS, 50~150℃
Oil Temp Gauge, BK BK, KUS, 50~150℃
SKU: ITA054146
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY14202
฿850.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Oil Pressure Gauge, BK BK, 0~190Ω, 0~5Bar
Oil Pressure Gauge, BK BK, 0~190Ω, 0~5Bar
SKU: ITA002223
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY15201
฿850.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Oil Pressure Gauge, BK BK, 0~190Ω, 0~10Bar
Oil Pressure Gauge, BK BK, 0~190Ω, 0~10Bar
SKU: ITA002227
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY15202
฿850.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Hour Meter Gauge, BK BK, 0~99999
Hour Meter Gauge, BK BK, 0~99999
SKU: ITA002279
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY39201
฿1,060.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Tacho Gauge, BK BK, 0.5~250, 0~4000rpm
Tacho Gauge, BK BK, 0.5~250, 0~4000rpm
SKU: ITA054155
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY07202
฿1,950.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Tacho Gauge, BK BK, 0.5~250, 0~6000rpm
Tacho Gauge, BK BK, 0.5~250, 0~6000rpm
SKU: ITA002303
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY07200
฿1,950.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Tacho Gauge, BK BK, 0.5~250, 0~8000rpm
Tacho Gauge, BK BK, 0.5~250, 0~8000rpm
SKU: ITA054157
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY07203
฿1,950.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Clock Gauge, BK BK, 12hr
Clock Gauge, BK BK, 12hr
SKU: ITA002287
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY09202
฿1,570.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Trim V Gauge, BK BK, 0~190Ω, Up-Down
Trim V Gauge, BK BK, 0~190Ω, Up-Down
SKU: ITA054148
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY09220
฿850.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Trim H Gauge, BK BK, 0~190Ω, DOWN-UP
Trim H Gauge, BK BK, 0~190Ω, DOWN-UP
SKU: ITA054147
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY09206
฿850.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Rudder Angle Gauge, BK BK, 0~190Ω, R-L
Rudder Angle Gauge, BK BK, 0~190Ω, R-L
SKU: ITA002295
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY09209
฿1,000.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Speedo Gauge, BK BK, Ext. GPS, 0~15kn
Speedo Gauge, BK BK, Ext. GPS, 0~15kn
SKU: ITA054160
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY08215
฿3,520.00 รวมภาษี
Speedo Gauge, BK BK, Ext. GPS, 0~60kn
SKU: ITA054162
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KY08211
฿3,520.00 รวมภาษี