ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

KUS S3 Tank Level Sensor

Reed Tank Sensors with BSP 1-1/4" mounting with 0~190Ω signal output
ผู้ผลิต: KUS

KUS Reed Tank Sensors suitable for Fuel, Water & Grey Water tanks

Features:

 • SS316 construction
 • BSP 1-1/4" Thread (S3 standard)
 • IP67 Rating
 • based on Maggnetic Field to contol the reed on-off switch inside the rod.
 • Long Life and protection against vibrations
 • Output Signal: 0~190Ω
 • Resolution 10~40mm (depending on lenght)
 • Operating Temperature: -40oC ~ 85oC

KUS Reed Tank Sensors suitable for Fuel, Water & Grey Water tanks

Features:

 • SS316 construction
 • BSP 1-1/4" Thread (S3 standard)
 • IP67 Rating
 • based on Maggnetic Field to contol the reed on-off switch inside the rod.
 • Long Life and protection against vibrations
 • Output Signal: 0~190Ω
 • Resolution 10~40mm (depending on lenght)
 • Operating Temperature: -40oC ~ 85oC
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 150mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 150mm
SKU: ITA002321
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61043
฿1,196.50 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 200mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 200mm
SKU: ITA002323
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61045
฿1,196.50 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 250mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 250mm
SKU: ITA002325
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61047
฿1,325.00 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 300mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 300mm
SKU: ITA002327
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61049
฿1,363.50 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 400mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 400mm
SKU: ITA002329
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61051
฿1,681.50 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 500mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 500mm
SKU: ITA002331
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61053
฿1,907.50 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 600mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 600mm
SKU: ITA002333
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61055
฿2,134.00 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 700mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 700mm
SKU: ITA002335
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61057
฿2,031.50 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 800mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 800mm
SKU: ITA002337
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61059
฿2,251.50 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 900mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 900mm
SKU: ITA002339
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61061
฿2,498.00 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 1000mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 1000mm
SKU: ITA002341
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61063
฿2,827.50 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 1100mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 1100mm
SKU: ITA002342
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61064
฿3,019.50 รวมภาษี
รูปภาพของ S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 1200mm
S3 Tank Sensor, 0~190Ohm, BSP 1 1/4, 1200mm
SKU: ITA002343
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: JS61065
฿3,294.00 รวมภาษี