ค้นหา
Filters
Close
Lowrance HDS Live Combo Promotion

John Guest

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า

แบ่งน้ำ 2 ทางเท่ากัน

€7.18 ไม่รวมภาษี

ลิ้นท่อ 15 มม. สีขาว

€0.47 ไม่รวมภาษี

15mm x 3/4 bsp BULKHEAD ELBOW

€7.90 ไม่รวมภาษี

15mm x M10 MONOBLOC HOSE KIT

€15.91 ไม่รวมภาษี

Collet Locking Clips

Prevent accidental release of Quick Connect fittings by securing the pull Ring. Can also be used to identify water line by Red or Blue collets.
จาก €0.18 ไม่รวมภาษี

Male Couplers

Male BSP Thread to Quick Connect system couplers
จาก €3.83 ไม่รวมภาษี

Female Adaptors

Female BSP Thread to Quick Connect system couplers
จาก €2.87 ไม่รวมภาษี

Quick Connect LLPDE Hose

Flexible Coloured hoses suitable for the 15mm Quick Connect systems. Available in Red, Blue and Green
จาก €1.08 ไม่รวมภาษี

Back Plate Mount Elbows

Quick connect fittings with Bakplate for secure mounting to surface. Ideal for wall outlets connecting taps with Braided Quick Connect hoses.
จาก €6.16 ไม่รวมภาษี

Hose Cutting Tools

Use proper Hose Cutting tools for Non-metal-Reinforced hoses. Perfect for Quick Connect system hoses providing a clean cut.
จาก €38.73 ไม่รวมภาษี

Plugs & Stops

Close hose endings temporarily with either the Plug (into Fitting) or Stop End (Direct onto Hose)
จาก €1.43 ไม่รวมภาษี

Stem Adaptors

จาก €3.62 ไม่รวมภาษี

Push-Fit T-adaptors

จาก €4.55 ไม่รวมภาษี

Straight Connectors

Straight Hose Connectors or repair insers
จาก €2.63 ไม่รวมภาษี

Push Fit Elbow Fittings

For sharp corner hose runs use these Elbow Fittings to prevent hose damage or kinking
จาก €2.99 ไม่รวมภาษี

Quick Connect Valves

Various vale configurations for use with the Quick Connect plumbing system
จาก €8.37 ไม่รวมภาษี

Quick Connect Tank Adaptor

Easy Install Tank Adaptor for allowing direct connection of Hoses.
จาก €4.05 ไม่รวมภาษี