ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld White Silicone

J-B Weld White Silicone Sealant & Adhesive is a general purpose Sealant Adhesive RTV (Room Temperature Vulcanized) Silicone designed for use in household or mechanical assembly applications.
ผู้ผลิต: J-B Weld

Upon curing, which occurs when the product is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof, mildew and mold resistant seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists weathering, is sensor safe and is great for many household and automotive applications.

GREAT FOR

 • Tub & Shower
 • Sinks & Bathroom Fixtures
 • Windows
 • Interior Trim
 • Moldings
 • Door Fames
 • Lens Housing

USE ON

 • Automotive
 • Ceramic
 • Glass
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Set Time: 1 Hour
 • Cure Colour: White
 • Mold & Mildew Resistant
 • Waterproof

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/white-silicone

Upon curing, which occurs when the product is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof, mildew and mold resistant seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists weathering, is sensor safe and is great for many household and automotive applications.

GREAT FOR

 • Tub & Shower
 • Sinks & Bathroom Fixtures
 • Windows
 • Interior Trim
 • Moldings
 • Door Fames
 • Lens Housing

USE ON

 • Automotive
 • Ceramic
 • Glass
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Set Time: 1 Hour
 • Cure Colour: White
 • Mold & Mildew Resistant
 • Waterproof

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/white-silicone

รูปภาพของ J-B Weld Silicone White Silicone, 85gr
J-B Weld Silicone White Silicone, 85gr
J-B Weld: 31312, BLA: 261484
SKU: ITA033289
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 31312, BLA: 261484
€9.13 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Silicone White Silicone, 300ml
J-B Weld Silicone White Silicone, 300ml
J-B Weld: 31912, BLA: 261498
SKU: ITA033301
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 31912, BLA: 261498
€19.31 ไม่รวมภาษี