ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld Ultimate Grey GasketMaker

J-B Weld Ultimate Grey Gasket Maker & Sealant is an RTV (Room Temperature Vulcanized) Silicone gasketing material designed for use in mechanical assemblies where higher torque or closely spaced bolt profiles can lead to higher loads and cause gasket and sealing failures for average silicones.
ผู้ผลิต: J-B Weld

Upon curing, which occurs when the product is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof, gasket and seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists oil and petroleum products, resists weathering, is sensor safe, has good temperature resistance up to 500º F intermittent and is great for many automotive applications.

GREAT FOR

 • Import Vehicles
 • Intake Manifolds
 • Transmission Pans
 • Oil Pans
 • Timing Gear Covers
 • Cam Covers

USE ON

 • Automotive
 • Metal
 • Rubber
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Set Time:1 Hour
 • Cure Colour: Grey
 • High Torque Load Applications
 • Oil Resistant
 • Low Odor
 • Sensor Safe

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/ultimate-grey-silicone

Upon curing, which occurs when the product is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof, gasket and seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists oil and petroleum products, resists weathering, is sensor safe, has good temperature resistance up to 500º F intermittent and is great for many automotive applications.

GREAT FOR

 • Import Vehicles
 • Intake Manifolds
 • Transmission Pans
 • Oil Pans
 • Timing Gear Covers
 • Cam Covers

USE ON

 • Automotive
 • Metal
 • Rubber
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Set Time:1 Hour
 • Cure Colour: Grey
 • High Torque Load Applications
 • Oil Resistant
 • Low Odor
 • Sensor Safe

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/ultimate-grey-silicone

รูปภาพของ J-B Weld Silicone Ultimate Grey GasketMaker, 85gr
J-B Weld Silicone Ultimate Grey GasketMaker, 85gr
J-B Weld: 32327, BLA: 261487
SKU: ITA033291
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 32327, BLA: 261487
€10.23 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Silicone Ultimate Grey GasketMaker, 280ml
J-B Weld Silicone Ultimate Grey GasketMaker, 280ml
J-B Weld: 32927, BLA: 261493
SKU: ITA033296
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 32927, BLA: 261493
€26.53 ไม่รวมภาษี