ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld Ultimate Blue GasketMaker

-B Weld Blue Silicone Gasket Maker & Sealant is an RTV (Room Temperature Vulcanized) Silicone gasketing material designed for use in mechanical assemblies, sealing and bonding uneven surfaces.
ผู้ผลิต: J-B Weld

Upon curing, which occurs when the product is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists weathering, is sensor safe and is great for many automotive applications.

GREAT FOR

 • Timing Gear Covers
 • Transmission Pans
 • Oil Pans
 • Water Pumps
 • Valve Covers
 • Differential Covers
 • Thermostat Housings

USE ON

 • Automotive
 • Metal
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Set Time: 1 Hour
 • Cure Colour: Blue
 • Sensor Safe

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/blue-silicone

Upon curing, which occurs when the product is exposed to the moisture in air, the silicone forms a tough, waterproof seal on most surfaces. It will not shrink or crack, resists weathering, is sensor safe and is great for many automotive applications.

GREAT FOR

 • Timing Gear Covers
 • Transmission Pans
 • Oil Pans
 • Water Pumps
 • Valve Covers
 • Differential Covers
 • Thermostat Housings

USE ON

 • Automotive
 • Metal
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Set Time: 1 Hour
 • Cure Colour: Blue
 • Sensor Safe

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/blue-silicone

รูปภาพของ J-B Weld Silicone Ultimate Blue GasketMaker, 85gr
J-B Weld Silicone Ultimate Blue GasketMaker, 85gr
J-B Weld: 31316, BLA: 261488
SKU: ITA033292
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 31316, BLA: 261488
€9.13 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Silicone Ultimate Blue GasketMaker, 280ml
J-B Weld Silicone Ultimate Blue GasketMaker, 280ml
J-B Weld: 31916, BLA: 261495
SKU: ITA033298
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 31916, BLA: 261495
€26.53 ไม่รวมภาษี