ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld SuperWeld

SuperWeld™ is a specially formulated cyanoacrylate Super Glue that provides a strong, instant bond in just seconds. It works on multiple and hard to bond surfaces.
ผู้ผลิต: J-B Weld

The brush applicator (6g size) allows for even surface application. The precision tip applicator on the 20g size allows for pin point surface application.

GREAT FOR

 • Household Repairs
 • Repairs in tight spaces
 • Crafts & More

USE ON

 • Automotive
 • Plastic/Composite/PVC
 • Wood
 • Metal
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Strength: 2300 PSI
 • Set Time: 1 Minute
 • Cure Time: 1 Hour
 • Cure Colour: Clear

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/superweld

The brush applicator (6g size) allows for even surface application. The precision tip applicator on the 20g size allows for pin point surface application.

GREAT FOR

 • Household Repairs
 • Repairs in tight spaces
 • Crafts & More

USE ON

 • Automotive
 • Plastic/Composite/PVC
 • Wood
 • Metal
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Strength: 2300 PSI
 • Set Time: 1 Minute
 • Cure Time: 1 Hour
 • Cure Colour: Clear

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/superweld

รูปภาพของ J-B Weld Instant Adhesive SuperWeld, 6gr
J-B Weld Instant Adhesive SuperWeld, 6gr
SKU: ITA033266
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 33120, BLA: 261408
€8.49 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Instant Adhesive SuperWeld, 2gr x 2
J-B Weld Instant Adhesive SuperWeld, 2gr x 2
J-B Weld: , BLA: 261501
SKU: ITA040501
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: , BLA: 261501
€5.01 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Instant Adhesive SuperWeld, 2gr x 4
J-B Weld Instant Adhesive SuperWeld, 2gr x 4
J-B Weld: , BLA: 261502
SKU: ITA040502
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: , BLA: 261502
€8.42 ไม่รวมภาษี