ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld Plastic Bonder

PlasticBonder™ is a quick-setting, two-part, urethane adhesive system that provides strong and lasting repairs and works on thermoset, carbon fiber composites, thermoplastics, coated metals, concrete & more.
ผู้ผลิต: J-B Weld

PlasticBonder™ has a 1:1 mixing ratio, sets in 15 minutes and can be sanded after 30 minutes. With a tensile strength of 3770 PSI, PlasticBonder™ sets black in color and cures to a hard, permanent bond.

GREAT FOR

 • Filling Dents
 • Bumpers
 • Automotive Trim
 • Composite Panels
 • Interior & Exterior Plastic Parts
 • Fiberglass

USE ON

 • Automotive
 • Brick
 • Ceramic
 • Concrete
 • Fiberglass
 • Plastic/Composite/PVC
 • Wood
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Strength: 3770 PSI
 • Set Time: 15 Minutes
 • Cure Time: 30 Minutes
 • Cure Colour: Tan or Black

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/j-b-plastic-bonder-syringe

PlasticBonder™ has a 1:1 mixing ratio, sets in 15 minutes and can be sanded after 30 minutes. With a tensile strength of 3770 PSI, PlasticBonder™ sets black in color and cures to a hard, permanent bond.

GREAT FOR

 • Filling Dents
 • Bumpers
 • Automotive Trim
 • Composite Panels
 • Interior & Exterior Plastic Parts
 • Fiberglass

USE ON

 • Automotive
 • Brick
 • Ceramic
 • Concrete
 • Fiberglass
 • Plastic/Composite/PVC
 • Wood
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Strength: 3770 PSI
 • Set Time: 15 Minutes
 • Cure Time: 30 Minutes
 • Cure Colour: Tan or Black

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/j-b-plastic-bonder-syringe

รูปภาพของ J-B Weld Epoxy Adhesive Plastic Bonder Tan, 25ml
J-B Weld Epoxy Adhesive Plastic Bonder Tan, 25ml
J-B Weld: 50133, BLA: 261415
SKU: ITA033270
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 50133, BLA: 261415
€14.46 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Epoxy Adhesive Plastic Bonder Black, 25ml
J-B Weld Epoxy Adhesive Plastic Bonder Black, 25ml
J-B Weld: 50139, BLA: 261499
SKU: ITA040499
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 50139, BLA: 261499
€14.46 ไม่รวมภาษี