ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld Perma-Lock Red High Strength Treadlocker

J-B Weld Perma-lock High Strength Threadlocker is ideal for heavy-duty applications requiring resistance to severe shock and vibrations. Heating and hand tools are required to separate parts.
ผู้ผลิต: J-B Weld

J-B Weld Threadlockers provide a reliable and superior lock and seal for threaded fasteners. Ideal on all mechanical parts, body assemblies, and hundreds of other applications to prevent loosening of fasteners from shock and vibration.

GREAT FOR

 • Rocker Arms
 • Stud Bolts
 • Frame Bolts
 • Fasteners and Bushings
 • Loose Screws
 • Vibration Sensitive Items

USE ON

 • Automotive
 • Threadlockers
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Tools & Heat required for Disassembly
 • Temperature Resistant to 300F
 • Ideal for 1/4" to 1" Fasteners
 • OEM Approved
 • No Spill, Drip or Clog Cap

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/perma-lock-red-threadlocker

J-B Weld Threadlockers provide a reliable and superior lock and seal for threaded fasteners. Ideal on all mechanical parts, body assemblies, and hundreds of other applications to prevent loosening of fasteners from shock and vibration.

GREAT FOR

 • Rocker Arms
 • Stud Bolts
 • Frame Bolts
 • Fasteners and Bushings
 • Loose Screws
 • Vibration Sensitive Items

USE ON

 • Automotive
 • Threadlockers
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Tools & Heat required for Disassembly
 • Temperature Resistant to 300F
 • Ideal for 1/4" to 1" Fasteners
 • OEM Approved
 • No Spill, Drip or Clog Cap

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/perma-lock-red-threadlocker

รูปภาพของ J-B Weld Threadlock Perma-Lock Red High Strength Treadlocker, 6ml
J-B Weld Threadlock Perma-Lock Red High Strength Treadlocker, 6ml
J-B Weld: 27106, BLA: 261444
SKU: ITA033278
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 27106, BLA: 261444
€10.05 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Threadlock Perma-Lock Red High Strength Treadlocker, 13ml
J-B Weld Threadlock Perma-Lock Red High Strength Treadlocker, 13ml
J-B Weld: 27113, BLA: 261446
SKU: ITA033279
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 27113, BLA: 261446
€18.80 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Threadlock Perma-Lock Red High Strength Treadlocker, 36ml
J-B Weld Threadlock Perma-Lock Red High Strength Treadlocker, 36ml
J-B Weld: 27136, BLA: 261447
SKU: ITA033280
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 27136, BLA: 261447
€36.73 ไม่รวมภาษี