ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld Perma-Lock Blue Medium Strength Thread Locker

J-B Weld Perma-lock Medium Strength Threadlocker is ideal for fastener applications requiring easy disassembly with hand tools.
ผู้ผลิต: J-B Weld

J-B Weld Threadlockers provide a reliable and superior lock and seal for threaded fasteners. Ideal on all mechanical parts, body assemblies, and hundreds of other applications to prevent loosening of fasteners from shock and vibration.

GREAT FOR

 • Rocker Arms
 • Stud Bolts
 • Frame Bolts
 • Fasteners and Bushings
 • Loose Screws
 • Vibration Sensitive Items

USE ON

 • Automotive
 • Threadlockers
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Easy Disassembly
 • Temperature Resistant to 300F
 • Ideal for 1/4" to 1" Fasteners
 • OEM Approved
 • No Spill, Drip or Clog Cap

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/perma-lock-blue-threadlocker

J-B Weld Threadlockers provide a reliable and superior lock and seal for threaded fasteners. Ideal on all mechanical parts, body assemblies, and hundreds of other applications to prevent loosening of fasteners from shock and vibration.

GREAT FOR

 • Rocker Arms
 • Stud Bolts
 • Frame Bolts
 • Fasteners and Bushings
 • Loose Screws
 • Vibration Sensitive Items

USE ON

 • Automotive
 • Threadlockers
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Easy Disassembly
 • Temperature Resistant to 300F
 • Ideal for 1/4" to 1" Fasteners
 • OEM Approved
 • No Spill, Drip or Clog Cap

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/perma-lock-blue-threadlocker

รูปภาพของ J-B Weld Threadlock Perma-Lock Blue Medium Strength Thread Locker, 6ml
J-B Weld Threadlock Perma-Lock Blue Medium Strength Thread Locker, 6ml
J-B Weld: 24206, BLA: 261440
SKU: ITA033275
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 24206, BLA: 261440
€10.20 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Threadlock Perma-Lock Blue Medium Strength Thread Locker, 13ml
J-B Weld Threadlock Perma-Lock Blue Medium Strength Thread Locker, 13ml
J-B Weld: 24213, BLA: 261442
SKU: ITA033276
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 24213, BLA: 261442
€19.09 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Threadlock Perma-Lock Blue Medium Strength Thread Locker, 36ml
J-B Weld Threadlock Perma-Lock Blue Medium Strength Thread Locker, 36ml
J-B Weld: 24236, BLA: 261443
SKU: ITA033277
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 24236, BLA: 261443
€37.29 ไม่รวมภาษี