ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld Original

J-B Weld™ is The Original Cold Weld two-part epoxy system that provides strong, lasting repairs to metal and multiple surfaces.
ผู้ผลิต: J-B Weld

Mixed at a ratio of 1:1, it forms a permanent bond and can be shaped, tapped, filed, sanded and drilled after curing. At room temperature, J-B Weld™ sets in 4-6 hours to a dark grey color. A full cure is reached in 15-24 hours. J-B Weld™ has a tensile strength of 5020 PSI and sets to a hard bond overnight. It can withstand temperatures up to 550ºF when fully cured.

GREAT FOR

 • Household Repairs
 • Automotive
 • Plumbing
 • Marine
 • Crafts & More

USE ON

 • Automotive
 • Brick
 • Concrete
 • Fiberglass
 • Metal & More

SPECIFICATIONS

 • Strength: 5020 PSI
 • Set Time: 4-6 Hours
 • Cure Time: 15-24 Hours
 • Cure Colour: Dark Grey

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/j-b-weld-twin-tube

Mixed at a ratio of 1:1, it forms a permanent bond and can be shaped, tapped, filed, sanded and drilled after curing. At room temperature, J-B Weld™ sets in 4-6 hours to a dark grey color. A full cure is reached in 15-24 hours. J-B Weld™ has a tensile strength of 5020 PSI and sets to a hard bond overnight. It can withstand temperatures up to 550ºF when fully cured.

GREAT FOR

 • Household Repairs
 • Automotive
 • Plumbing
 • Marine
 • Crafts & More

USE ON

 • Automotive
 • Brick
 • Concrete
 • Fiberglass
 • Metal & More

SPECIFICATIONS

 • Strength: 5020 PSI
 • Set Time: 4-6 Hours
 • Cure Time: 15-24 Hours
 • Cure Colour: Dark Grey

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/j-b-weld-twin-tube

รูปภาพของ J-B Weld Epoxy Adhesive Original, 56.8gr
J-B Weld Epoxy Adhesive Original, 56.8gr
J-B Weld: 8265S, BLA: 261400
SKU: ITA033262
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 8265S, BLA: 261400
€11.49 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Epoxy Adhesive Original, 25ml
J-B Weld Epoxy Adhesive Original, 25ml
J-B Weld: 50165, BLA: 261414
SKU: ITA033269
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 50165, BLA: 261414
€12.68 ไม่รวมภาษี