ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

J-B Weld MarineWeld

MarineWeld™ is a specially formulated two-part epoxy cold weld system that provides for strong, lasting repairs for bonding different or similar surfaces, such as aluminum, metal, composites, fiberglass and others.
ผู้ผลิต: J-B Weld

MarineWeld™ sets in 4-6 hours at room temperature and is fully cured to a dark grey color in 15-24 hours. Once cured, it can be shaped, tapped, filed, sanded and drilled and will retain its strength above or below the waters' surface. MarineWeld™ has a 1:1 mixing ratio and tensile strength of 5020 PSI.

GREAT FOR

 • Boats
 • Personal Watercraft
 • In/Outboard Engines
 • Deck & Hull Accessories

USE ON

 • Fiberglass
 • Under Water/Wet
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Strength:
 • Set Time:
 • Cure Time:
 • Cure Colour:

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/marineweld-twin-tube

MarineWeld™ sets in 4-6 hours at room temperature and is fully cured to a dark grey color in 15-24 hours. Once cured, it can be shaped, tapped, filed, sanded and drilled and will retain its strength above or below the waters' surface. MarineWeld™ has a 1:1 mixing ratio and tensile strength of 5020 PSI.

GREAT FOR

 • Boats
 • Personal Watercraft
 • In/Outboard Engines
 • Deck & Hull Accessories

USE ON

 • Fiberglass
 • Under Water/Wet
 • And More

SPECIFICATIONS

 • Strength:
 • Set Time:
 • Cure Time:
 • Cure Colour:

More Details from J-B Weld:
https://www.jbweld.com/product/marineweld-twin-tube

รูปภาพของ J-B Weld Epoxy Adhesive MarineWeld, 56.8gr
J-B Weld Epoxy Adhesive MarineWeld, 56.8gr
J-B Weld: 8272, BLA: 261406
SKU: ITA033265
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 8272, BLA: 261406
€11.11 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ J-B Weld Epoxy Adhesive MarineWeld, 25ml
J-B Weld Epoxy Adhesive MarineWeld, 25ml
J-B Weld: 50172, BLA: 261416
SKU: ITA033271
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: J-B Weld: 50172, BLA: 261416
€14.38 ไม่รวมภาษี