ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

HF/SSB Antennas

Superbly finished, with glossy UltraGlass and stainless steel couplers to enhance the appearance and strength of the antenna, LongReach antennas are designed for customers who demand the best.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Some HF/SSB Installation guidelines:

HF/SSB antennas require a high standard of installation to work correctly. The antenna is connected to an antenna tuner through a high voltage insulator and it is extremely important that the antenna location and grounding system are correctly chosen so that the system will radiate effectively.

The longest possible antenna should be chosen for each installation.

The antenna should be installed in a position free from obstruction, and as far away as possible from other upright objects such as masts.

The ground system is a key part of the overall antenna system. A poor ground system is the most common reason for poor HF performance. Consult an experienced HF radio installer if you have any doubts about the ground system on your vessel.

Specifications

SpecificationsP6501P6502
FrequencyHF/SSB 2-30MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeWhip
"Marine Gain"6dB
Power Rating1kw PEP
Height4.9m7.3
Sections23

Some HF/SSB Installation guidelines:

HF/SSB antennas require a high standard of installation to work correctly. The antenna is connected to an antenna tuner through a high voltage insulator and it is extremely important that the antenna location and grounding system are correctly chosen so that the system will radiate effectively.

The longest possible antenna should be chosen for each installation.

The antenna should be installed in a position free from obstruction, and as far away as possible from other upright objects such as masts.

The ground system is a key part of the overall antenna system. A poor ground system is the most common reason for poor HF performance. Consult an experienced HF radio installer if you have any doubts about the ground system on your vessel.

Specifications

SpecificationsP6501P6502
FrequencyHF/SSB 2-30MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeWhip
"Marine Gain"6dB
Power Rating1kw PEP
Height4.9m7.3
Sections23
รูปภาพของ LongReach HF/SSB UltraGlass Antenna - 4.9m, 2-Sections
LongReach HF/SSB UltraGlass Antenna - 4.9m, 2-Sections
SKU: ITA044586
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6501
€192.70 รวมภาษี
รูปภาพของ LongReach HF/SSB UltraGlass Antenna - 7.3m, 3-Sections
LongReach HF/SSB UltraGlass Antenna - 7.3m, 3-Sections
SKU: ITA044587
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6502
€298.44 รวมภาษี