ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

ULTRA COMPACT LAYOUT SUPERIOR POWER

Venezia Compact redefines what a compact marine amplifier can achieve. This exceptional line of amplifiers is meticulously crafted to deliver uncompromising audio performance, versatility, and durability, all within a sleek and space-saving design. Prepare to be amazed by the power and clarity of the Venezia Compact amplifiers as it sets sail to revolutionize your marine audio experience.

Powerful Amplification, Compact Form

Venezia Compact brings the best of both worlds - extraordinary power and versatility packed into a compact form factor. These amplifiers are expertly engineered with advanced Class-D technology, ensuring efficient power delivery without compromising on audio quality. Experience commanding sound reproduction without sacrificing valuable space on your boat.

Hi-Res Audio performance

Unleash the full potential of your marine audio system with the Venezia Compact Line’s hi-res audio fidelity. These amplifiers are designed to reproduce every detail of your favorite tunes with pristine clarity and precision. Enjoy deep, punchy bass, rich midranges, and sparkling highs that will elevate your on-water entertainment to new heights.

VersatileConnectivity

The Venezia Compact Line features a range of input and output options, making it effortlessly compatible with various audio sources and speaker configurations. Whether you prefer a simple setup or a multi-speaker arrangement, these amplifiers can handle it all, providing a seamless and immersive audio experience.

Advanced D-Class

Designed to be the new reference marine amplifier, the Venezia line reaches an unmatched power/size ratio thanks to Hertz ADC (Advance D-Class), maximizing efficiency while enhancing sound quality that obtains the Hi-Res certification by the Japan Audio Society (JAS).

Fully Bridgeable

Venezia amplifiers can drive up to two coaxial speakerper channel or to use bridged channels to drive a subwoofer.

KEY FEATURES

 • Engineered and tested for marine application (UV, saltfog, vibrations, high/low temperature, thermal shock).
 • ADC (Advanced D-Class) Technology 2Ω stable output stage providing Hi-Res certified audio performance with
  superior efficiency.
 • Die-cast aluminum compact design with fan-less convection cooling system ensuring low operating
  temperature even at maximum power.
 • Balanced fully-differential input circuitry to reject electromagnetic disturbances.
 • Bridge operation mode to drive a subwoofer or to create a powerful dual-mono system.
 • Built-in filter section protected by a polycarbonate panel suitable for any system configuration.
 • Short-circuit, overload, and thermal protections with auto-resetting.

More details from Hertz website at:
https://hertz-audio.com/venezia-marine-amplifiers/

ULTRA COMPACT LAYOUT SUPERIOR POWER

Venezia Compact redefines what a compact marine amplifier can achieve. This exceptional line of amplifiers is meticulously crafted to deliver uncompromising audio performance, versatility, and durability, all within a sleek and space-saving design. Prepare to be amazed by the power and clarity of the Venezia Compact amplifiers as it sets sail to revolutionize your marine audio experience.

Powerful Amplification, Compact Form

Venezia Compact brings the best of both worlds - extraordinary power and versatility packed into a compact form factor. These amplifiers are expertly engineered with advanced Class-D technology, ensuring efficient power delivery without compromising on audio quality. Experience commanding sound reproduction without sacrificing valuable space on your boat.

Hi-Res Audio performance

Unleash the full potential of your marine audio system with the Venezia Compact Line’s hi-res audio fidelity. These amplifiers are designed to reproduce every detail of your favorite tunes with pristine clarity and precision. Enjoy deep, punchy bass, rich midranges, and sparkling highs that will elevate your on-water entertainment to new heights.

VersatileConnectivity

The Venezia Compact Line features a range of input and output options, making it effortlessly compatible with various audio sources and speaker configurations. Whether you prefer a simple setup or a multi-speaker arrangement, these amplifiers can handle it all, providing a seamless and immersive audio experience.

Advanced D-Class

Designed to be the new reference marine amplifier, the Venezia line reaches an unmatched power/size ratio thanks to Hertz ADC (Advance D-Class), maximizing efficiency while enhancing sound quality that obtains the Hi-Res certification by the Japan Audio Society (JAS).

Fully Bridgeable

Venezia amplifiers can drive up to two coaxial speakerper channel or to use bridged channels to drive a subwoofer.

KEY FEATURES

 • Engineered and tested for marine application (UV, saltfog, vibrations, high/low temperature, thermal shock).
 • ADC (Advanced D-Class) Technology 2Ω stable output stage providing Hi-Res certified audio performance with
  superior efficiency.
 • Die-cast aluminum compact design with fan-less convection cooling system ensuring low operating
  temperature even at maximum power.
 • Balanced fully-differential input circuitry to reject electromagnetic disturbances.
 • Bridge operation mode to drive a subwoofer or to create a powerful dual-mono system.
 • Built-in filter section protected by a polycarbonate panel suitable for any system configuration.
 • Short-circuit, overload, and thermal protections with auto-resetting.

More details from Hertz website at:
https://hertz-audio.com/venezia-marine-amplifiers/

รูปภาพของ Hertz Venezia V4C Compact Marine Amplifier
Hertz Venezia V4C Compact Marine Amplifier
760W (4 Channels) Advanced Class-D
SKU: ITA055369
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 78250026
฿14,370.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Hertz Venezia V5C Compact Marine Amplifier
Hertz Venezia V5C Compact Marine Amplifier
1010W (5 Channels) Advanced Class-D
SKU: ITA055371
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 78250031
฿19,960.00 รวมภาษี