ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

SUPERIOR POWER FOR HI-END PERFORMANCE

We are thrilled to unveil the latest masterpiece from Hertz Marine - The Hi-Res Venezia Amplifier. Designed and engineered with uncompromising precision, this cutting-edge amplifier promises to revolutionize your marine audio experience, delivering power, clarity, and performance like never before. Embrace the sound of perfection as you sail through uncharted waters with the Hertz Venezia Amplifier.

Unparalleled Performance

The Venezia Amplifier represents the pinnacle of audio engineering, boasting exceptional power and unmatched fidelity. With its state-of-the-art Class-D technology, this amplifier ensures optimal efficiency, lower power consumption, and reduced heat dissipation. The result is an astounding output that guarantees an immersive and engaging auditory adventure for every voyage.

Hi-Res Audio Quality

Immerse yourself in crystal-clear, high-resolution sound. The Hertz Venezia Amplifier is meticulously designed to deliver unparalleled audio quality, capturing the full spectrum of frequencies with astonishing accuracy. From deep, punchy bass to rich, detailed highs, this amplifier elevates your marine audio experience to a whole new level.

Advanced Connectivity

Versatility meets convenience with the Venezia Amplifier’s advanced connectivity options. Equipped with multiple input and output terminals, this amplifier seamlessly integrates with your marine audio system, offering easy installation and compatibility with various audio sources.

Advanced D-Class

Designed to be the new reference marine amplifier, the Venezia line reaches an unmatched power/size ratio thanks to Hertz ADC (Advance D-Class), maximizing efficiency while enhancing sound quality that obtains the Hi-Res certification by the Japan Audio Society (JAS).

Fully Bridgeable

Venezia amplifiers can drive up to two coaxial speakerper channel or to use bridged channels to drive a subwoofer.

KEY FEATURES

 • Engineered and tested for marine application (UV, salt-fog, vibrations, high/low temperature, thermal shock).
 • ADC (Advanced D-Class) Technology 2Ω (1Ω for mono models) stable output stage providing Hi-Res certified audio performance with superior efficiency.
 • Die-cast aluminum compact design with fan-less convection cooling system ensuring low operating temperature even at maximum power.
 • Balanced fully-differential input circuitry to reject electromagnetic disturbances.
 • Bridge operation mode to drive a subwoofer or to create a powerful dual-mono system.
 • Built-in filter section protected by a polycarbonate panel suitable for any system configuration.
 • Short-circuit, overload, and thermal protections with auto-resetting.
 • Plug&Play Input and Output connections with safe-lock.
 • Proprietary Plug&Play Power Supply Connector with safe-lock.

More details from Hertz website at:
https://hertz-audio.com/venezia-marine-amplifiers/

SUPERIOR POWER FOR HI-END PERFORMANCE

We are thrilled to unveil the latest masterpiece from Hertz Marine - The Hi-Res Venezia Amplifier. Designed and engineered with uncompromising precision, this cutting-edge amplifier promises to revolutionize your marine audio experience, delivering power, clarity, and performance like never before. Embrace the sound of perfection as you sail through uncharted waters with the Hertz Venezia Amplifier.

Unparalleled Performance

The Venezia Amplifier represents the pinnacle of audio engineering, boasting exceptional power and unmatched fidelity. With its state-of-the-art Class-D technology, this amplifier ensures optimal efficiency, lower power consumption, and reduced heat dissipation. The result is an astounding output that guarantees an immersive and engaging auditory adventure for every voyage.

Hi-Res Audio Quality

Immerse yourself in crystal-clear, high-resolution sound. The Hertz Venezia Amplifier is meticulously designed to deliver unparalleled audio quality, capturing the full spectrum of frequencies with astonishing accuracy. From deep, punchy bass to rich, detailed highs, this amplifier elevates your marine audio experience to a whole new level.

Advanced Connectivity

Versatility meets convenience with the Venezia Amplifier’s advanced connectivity options. Equipped with multiple input and output terminals, this amplifier seamlessly integrates with your marine audio system, offering easy installation and compatibility with various audio sources.

Advanced D-Class

Designed to be the new reference marine amplifier, the Venezia line reaches an unmatched power/size ratio thanks to Hertz ADC (Advance D-Class), maximizing efficiency while enhancing sound quality that obtains the Hi-Res certification by the Japan Audio Society (JAS).

Fully Bridgeable

Venezia amplifiers can drive up to two coaxial speakerper channel or to use bridged channels to drive a subwoofer.

KEY FEATURES

 • Engineered and tested for marine application (UV, salt-fog, vibrations, high/low temperature, thermal shock).
 • ADC (Advanced D-Class) Technology 2Ω (1Ω for mono models) stable output stage providing Hi-Res certified audio performance with superior efficiency.
 • Die-cast aluminum compact design with fan-less convection cooling system ensuring low operating temperature even at maximum power.
 • Balanced fully-differential input circuitry to reject electromagnetic disturbances.
 • Bridge operation mode to drive a subwoofer or to create a powerful dual-mono system.
 • Built-in filter section protected by a polycarbonate panel suitable for any system configuration.
 • Short-circuit, overload, and thermal protections with auto-resetting.
 • Plug&Play Input and Output connections with safe-lock.
 • Proprietary Plug&Play Power Supply Connector with safe-lock.

More details from Hertz website at:
https://hertz-audio.com/venezia-marine-amplifiers/

รูปภาพของ Hertz Venezia V1 Marine Amplifier
Hertz Venezia V1 Marine Amplifier
1260W (1 Channel) Advanced Class-D
SKU: ITA055366
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 78250020
฿21,090.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Hertz Venezia V1 24V Marine Amplifier
Hertz Venezia V1 24V Marine Amplifier
1260W (1 Channel) Advanced Class-D
SKU: ITA055367
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 78250021
฿21,090.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Hertz Venezia V4 Marine Amplifier
Hertz Venezia V4 Marine Amplifier
1160W (4 Channels) Advanced Class-D
SKU: ITA055368
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 78250025
฿23,000.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Hertz Venezia V5 Marine Amplifier
Hertz Venezia V5 Marine Amplifier
1700W (5 Channels) Advanced Class-D
SKU: ITA055370
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 78250030
฿28,780.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Hertz Venezia V6 Marine Amplifier
Hertz Venezia V6 Marine Amplifier
1740W (6 Channels) Advanced Class-D
SKU: ITA055372
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 78250035
฿34,250.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Hertz Venezia V6 24V Marine Amplifier
Hertz Venezia V6 24V Marine Amplifier
1740W (6 Channels) Advanced Class-D
SKU: ITA055373
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 78250036
฿34,250.00 รวมภาษี