ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Gussi Italia Model 13 Steering Wheels

Plastic molded wheel with soft touch rubber grip, chromed/brushed look inserts. Aluminium molded hub to suit standard ¾" tapered shaft.

Dimensions

Steering Wheel Dimensions

SKU
BLA Code
Diameter
mm / in
X
mm
Y
mm
All350 / 149555

Dimensions

Steering Wheel Dimensions

SKU
BLA Code
Diameter
mm / in
X
mm
Y
mm
All350 / 149555
รูปภาพของ Gussi Italia Model 13 Steering Wheel Black Chrome Spokes - 342mm
Gussi Italia Model 13 Steering Wheel Black Chrome Spokes - 342mm
SKU: ITA043347
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 271230
€127.96 รวมภาษี
รูปภาพของ Gussi Italia Model 13 Steering Wheel Black Brushed Spokes - 342mm
Gussi Italia Model 13 Steering Wheel Black Brushed Spokes - 342mm
SKU: ITA043348
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 271232
€146.26 รวมภาษี