ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Deutch DT Connectors

Male & Female Deutch DT connector kits for 2p, 3p, 4p, 6p, 8p & 12p assemblies.

Easy Deutch Connector Kits

Each kit supplied with Crimp/Solder Type terminals according to plug or socket pin count. Also available in BULK.

Make & Female connector kits sold separately.

Also available in BULK QTY's, contact us for options.

Kit Details:

Kit SKUPolesTypeTE Connectivity (Deutch) SKU:
BodyPins
ITA0553442MaleDT04-2P0460-215-16141
ITA055350FemaleDT06-2S0462-209-16141
ITA0553453MaleDT04-3P0460-215-16141
ITA055351FemaleDT06-3S0462-209-16141
ITA0553464MaleDT04-4P0460-215-16141
ITA055352FemaleDT06-4S0462-209-16141
ITA0553476MaleDT04-6P0460-215-16141
ITA055353FemaleDT06-6S0462-209-16141
ITA0553488MaleDT04-8P0460-215-16141
ITA055354FemaleDT06-8S0462-209-16141
ITA05534912MaleDT04-12P0460-215-16141
ITA055355FemaleDT06-12S0462-209-16141

Easy Deutch Connector Kits

Each kit supplied with Crimp/Solder Type terminals according to plug or socket pin count. Also available in BULK.

Make & Female connector kits sold separately.

Also available in BULK QTY's, contact us for options.

Kit Details:

Kit SKUPolesTypeTE Connectivity (Deutch) SKU:
BodyPins
ITA0553442MaleDT04-2P0460-215-16141
ITA055350FemaleDT06-2S0462-209-16141
ITA0553453MaleDT04-3P0460-215-16141
ITA055351FemaleDT06-3S0462-209-16141
ITA0553464MaleDT04-4P0460-215-16141
ITA055352FemaleDT06-4S0462-209-16141
ITA0553476MaleDT04-6P0460-215-16141
ITA055353FemaleDT06-6S0462-209-16141
ITA0553488MaleDT04-8P0460-215-16141
ITA055354FemaleDT06-8S0462-209-16141
ITA05534912MaleDT04-12P0460-215-16141
ITA055355FemaleDT06-12S0462-209-16141
รูปภาพของ DT-Series 2-Way Male Connector Kit
DT-Series 2-Way Male Connector Kit
SKU: ITA055344
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT04-2P
฿40.00 รวมภาษี
รูปภาพของ DT-Series 2-Way Female Connector Kit
DT-Series 2-Way Female Connector Kit
SKU: ITA055350
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT06-2S
฿50.00 รวมภาษี
รูปภาพของ DT-Series 3-Way Male Connector Kit
DT-Series 3-Way Male Connector Kit
SKU: ITA055345
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT04-3P
฿55.00 รวมภาษี
รูปภาพของ DT-Series 3-Way Female Connector Kit
DT-Series 3-Way Female Connector Kit
SKU: ITA055351
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT06-3S
฿75.00 รวมภาษี
รูปภาพของ DT-Series 4-Way Male Connector Kit
DT-Series 4-Way Male Connector Kit
SKU: ITA055346
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT04-4P
฿70.00 รวมภาษี
รูปภาพของ DT-Series 4-Way Female Connector Kit
DT-Series 4-Way Female Connector Kit
SKU: ITA055352
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT06-4S
฿95.00 รวมภาษี
รูปภาพของ DT-Series 6-Way Male Connector Kit
DT-Series 6-Way Male Connector Kit
SKU: ITA055347
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT04-6P
฿100.00 รวมภาษี
รูปภาพของ DT-Series 6-Way Female Connector Kit
DT-Series 6-Way Female Connector Kit
SKU: ITA055353
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT06-6S
฿140.00 รวมภาษี
รูปภาพของ DT-Series 8-Way Male Connector Kit
DT-Series 8-Way Male Connector Kit
SKU: ITA055348
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT04-8P
฿140.00 รวมภาษี
รูปภาพของ DT-Series 8-Way Female Connector Kit
DT-Series 8-Way Female Connector Kit
SKU: ITA055354
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT06-8S
฿190.00 รวมภาษี
รูปภาพของ DT-Series 12-Way Male Connector Kit
DT-Series 12-Way Male Connector Kit
SKU: ITA055349
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT04-12P
฿160.00 รวมภาษี
รูปภาพของ DT-Series 12-Way Female Connector Kit
DT-Series 12-Way Female Connector Kit
SKU: ITA055355
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: Deutch: DT06-12S
฿260.00 รวมภาษี