ค้นหา
Filters
Close
Lowrance HDS Live Combo Promotion

DeepSea VHF Antennas

DeepSea antennas are the first choice for those who earn their living on the water. Constructed in an industrial grade UltraGlass with stainless steel sleeve and recessed N-Type socket.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Specifications

SpecificationsP6025P6029
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeHalf WaveColinear
Gain3dBi6dBi
"Marine Gain"6dB9dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.5m2.5m

Specifications

SpecificationsP6025P6029
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeHalf WaveColinear
Gain3dBi6dBi
"Marine Gain"6dB9dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.5m2.5m
รูปภาพของ DeepSea VHF UltraGlass Antenna - 1.5m x 32mm
DeepSea VHF UltraGlass Antenna - 1.5m x 32mm
SKU: ITA021349
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6025
€110.68 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ DeepSea VHF UltraGlass Antenna - 2.5m x 32mm
DeepSea VHF UltraGlass Antenna - 2.5m x 32mm
SKU: ITA021350
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6029
€144.74 ไม่รวมภาษี