ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

DeepSea VHF Antennas

DeepSea antennas are the first choice for those who earn their living on the water. Constructed in an industrial grade UltraGlass with stainless steel sleeve and recessed N-Type socket.
ผู้ผลิต: Pacific Aerials

Specifications

SpecificationsP6025P6029
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeHalf WaveColinear
Gain3dBi6dBi
"Marine Gain"6dB9dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.5m2.5m

Specifications

SpecificationsP6025P6029
FrequencyVHF 156-162 MHz
RadomeUltraglass
FerruleStainless Steel
Antenna TypeHalf WaveColinear
Gain3dBi6dBi
"Marine Gain"6dB9dB
Typical VSWR at 156.8 MHz1.2:1
DC Meter ReadingOpen Circuit
Height1.5m2.5m
รูปภาพของ DeepSea VHF UltraGlass Antenna - 1.5m x 32mm
DeepSea VHF UltraGlass Antenna - 1.5m x 32mm
SKU: ITA021349
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6025
€125.32 รวมภาษี
รูปภาพของ DeepSea VHF UltraGlass Antenna - 2.5m x 32mm
DeepSea VHF UltraGlass Antenna - 2.5m x 32mm
SKU: ITA021350
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: P6029
€163.87 รวมภาษี