ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

DeckMate Brushes

Variety of DeckMate brushes suitable for various types of surfaces onboard your

Is made from a varnished hard-wood block with brush hairs placed at an angle in order to get to hard-to-reach places. The bright dip/high-gloss anodised connector has a stainless steel spring clip button, allowing you to quickly mount the brush to a deckmate handle.

Properties:

 • A white plastic bumper prevents stripes and damage during cleaning.
 • The ends of these blue-coloured hairs are split open for additional water absorption.

After use, it is recommended that you wash the brush in plenty of fresh water, shake it and leave it to dry.

Applications:

 • DM110 - Extra Soft Tetalon bristles
  For High Gloss and Scratch Sensitive surfaces such as Plastic Windows, Painted surfaces and polished metals.
 • DM120 - Soft PVC brisles
  For general All-Round use
 • DM130 - Medium PVC bristles
  For cleaning teak or anti-slip decks and also very suitable for canvas products.
 • DM140 - Hard Polypropylene bristles
  For cleaning rough and very dirty surfaces, such as hulls, teak decks and floorboards.

Is made from a varnished hard-wood block with brush hairs placed at an angle in order to get to hard-to-reach places. The bright dip/high-gloss anodised connector has a stainless steel spring clip button, allowing you to quickly mount the brush to a deckmate handle.

Properties:

 • A white plastic bumper prevents stripes and damage during cleaning.
 • The ends of these blue-coloured hairs are split open for additional water absorption.

After use, it is recommended that you wash the brush in plenty of fresh water, shake it and leave it to dry.

Applications:

 • DM110 - Extra Soft Tetalon bristles
  For High Gloss and Scratch Sensitive surfaces such as Plastic Windows, Painted surfaces and polished metals.
 • DM120 - Soft PVC brisles
  For general All-Round use
 • DM130 - Medium PVC bristles
  For cleaning teak or anti-slip decks and also very suitable for canvas products.
 • DM140 - Hard Polypropylene bristles
  For cleaning rough and very dirty surfaces, such as hulls, teak decks and floorboards.
รูปภาพของ Deckmate Brush Extra Soft - Blue - 23 Cm | 9 Inch
Deckmate Brush Extra Soft - Blue - 23 Cm | 9 Inch
Similar to Shurhold: 970
SKU: ITA001120
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: DM110
฿1,400.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Deckmate Brush Soft - Grey - 23 Cm | 9 Inch
Deckmate Brush Soft - Grey - 23 Cm | 9 Inch
Similar to Shurhold: 960
SKU: ITA052678
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: DM120
฿1,200.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Deckmate Brush Medium - Orange - 23 Cm | 9 Inch
Deckmate Brush Medium - Orange - 23 Cm | 9 Inch
Similar to Shurhold: 955
SKU: ITA001121
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: DM130
฿1,100.00 รวมภาษี
รูปภาพของ Deckmate Brush Hard - White - 23 Cm | 9 Inch
Deckmate Brush Hard - White - 23 Cm | 9 Inch
Similar to Shurhold: 950
SKU: ITA001122
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: DM140
฿1,200.00 รวมภาษี