ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

BlueCool S-Series Kits

Buy a Complete BlueCool S-Series Air-conditioning Kit with all you would need for typical installations.
ผู้ผลิต: Webasto

Supplied items with each BlueCool S-Series Kit

Main Unit: Webasto Part KIT-S6KIT-S8KIT-S10KIT-S13KIT-S16KIT-S20KIT-S27
CL120000
6k BTU
CL120001
8k BTU
CL120002
10k
 BTU
CL120003
13k BTU
CL120004
16k BTU
CL120005
20k BTU
CL120006
27k BTU
Pump
 PUMP WB250 - 230V 50/60HzCL001104A1
 PUMP WB350 - 230V 50/60HzCL001105C11
 PUMP WB500 - 230V 50/60HzCL001101A111
 PUMP WB1000 - 230V 50/60HzCL001106A1
Priming Valve
 PRIMING VALVE 350R FOR PUMPS WB250/351CL001118111
 PRIMING VALVE 1000R FOR PUMP WB1001CL0011191111
Thru-Hull Valve Kits
 THRU-HULL KIT 5/8"
WITH 1 RANDEX SHUT-OFF VALVE - 5/8"
CL0011251
 THRU-HULL KIT 3/4" + 1
WITH 1 RANDEX SHUT-OFF VALVE - 3/4"
CL001126111111
Supply Air Grille
 PLASTIC SUPPLY AIR GRILLE 10X4 - WHITE  CL004030A1
 PLASTIC SUPPLY AIR GRILLE 10X5 - WHITE CL004032111
 PLASTIC SUPPLY AIR GRILLE 10X6 - WHITE CL004033112
Return Air Grille
 PLASTIC RETURN AIR GRILLE - 10X10 - WHITE CL004077111
 PLASTIC RETURN AIR GRILLE 12X12 - WHITE CL0040781112
Transition Box
 PLASTIC TRANSITION BOX FOR AIR GRILLE 10X4 CL0015021
 PLASTIC TRANSITION BOX FOR GRILLES 10X5 CL001506111
 PLASTIC TRANSITION BOX FOR GRILLES 10X6CL001508112
Hose Ring (for Transition Boxes)
 OVAL HOSE RING DIAM. 100mmCL002505111
 OVAL HOSE RING DIAM. 125mmCL0025061112
Air Ducting (3-m Reels)
 INSULATED FLEXIBLE AIRDUCT Ø102mmCL001807111
 INSULATED FLEXIBLE AIRDUCT Ø127mmCL0018081112

Supplied items with each BlueCool S-Series Kit

Main Unit: Webasto Part KIT-S6KIT-S8KIT-S10KIT-S13KIT-S16KIT-S20KIT-S27
CL120000
6k BTU
CL120001
8k BTU
CL120002
10k
 BTU
CL120003
13k BTU
CL120004
16k BTU
CL120005
20k BTU
CL120006
27k BTU
Pump
 PUMP WB250 - 230V 50/60HzCL001104A1
 PUMP WB350 - 230V 50/60HzCL001105C11
 PUMP WB500 - 230V 50/60HzCL001101A111
 PUMP WB1000 - 230V 50/60HzCL001106A1
Priming Valve
 PRIMING VALVE 350R FOR PUMPS WB250/351CL001118111
 PRIMING VALVE 1000R FOR PUMP WB1001CL0011191111
Thru-Hull Valve Kits
 THRU-HULL KIT 5/8"
WITH 1 RANDEX SHUT-OFF VALVE - 5/8"
CL0011251
 THRU-HULL KIT 3/4" + 1
WITH 1 RANDEX SHUT-OFF VALVE - 3/4"
CL001126111111
Supply Air Grille
 PLASTIC SUPPLY AIR GRILLE 10X4 - WHITE  CL004030A1
 PLASTIC SUPPLY AIR GRILLE 10X5 - WHITE CL004032111
 PLASTIC SUPPLY AIR GRILLE 10X6 - WHITE CL004033112
Return Air Grille
 PLASTIC RETURN AIR GRILLE - 10X10 - WHITE CL004077111
 PLASTIC RETURN AIR GRILLE 12X12 - WHITE CL0040781112
Transition Box
 PLASTIC TRANSITION BOX FOR AIR GRILLE 10X4 CL0015021
 PLASTIC TRANSITION BOX FOR GRILLES 10X5 CL001506111
 PLASTIC TRANSITION BOX FOR GRILLES 10X6CL001508112
Hose Ring (for Transition Boxes)
 OVAL HOSE RING DIAM. 100mmCL002505111
 OVAL HOSE RING DIAM. 125mmCL0025061112
Air Ducting (3-m Reels)
 INSULATED FLEXIBLE AIRDUCT Ø102mmCL001807111
 INSULATED FLEXIBLE AIRDUCT Ø127mmCL0018081112
รูปภาพของ BlueCool S6 6,000 BTU 230V 50Hz Kit
BlueCool S6 6,000 BTU 230V 50Hz Kit
Ex-Works Australia, AUD 4,724.90
SKU: ITA044316
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KIT-S6
สอบถามราคา
รูปภาพของ BlueCool S8 8,000 BTU 230V 50Hz Kit
BlueCool S8 8,000 BTU 230V 50Hz Kit
Ex-Works Australia, AUD 5,242.21
SKU: ITA044315
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KIT-S8
สอบถามราคา
รูปภาพของ BlueCool S10 10,000 BTU 230V 50Hz Kit
BlueCool S10 10,000 BTU 230V 50Hz Kit
Ex-Works Australia, AUD 5,520.42
SKU: ITA044317
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KIT-S10
สอบถามราคา
รูปภาพของ BlueCool S13 13,000 BTU 230V 50Hz Kit
BlueCool S13 13,000 BTU 230V 50Hz Kit
Ex-Works Australia, AUD 5,915.90
SKU: ITA044318
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KIT-S13
สอบถามราคา
รูปภาพของ BlueCool S16 16,000 BTU 230V 50Hz Kit
BlueCool S16 16,000 BTU 230V 50Hz Kit
Ex-Works Australia, AUD 6,245.10
SKU: ITA044319
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KIT-S16
สอบถามราคา
รูปภาพของ BlueCool S20 20,000 BTU 230V 50Hz Kit
BlueCool S20 20,000 BTU 230V 50Hz Kit
Ex-Works Australia, AUD 6,664.08
SKU: ITA044320
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KIT-S20
สอบถามราคา
รูปภาพของ BlueCool S27 27,000 BTU 230V 50Hz Kit
BlueCool S27 27,000 BTU 230V 50Hz Kit
Ex-Works Australia, AUD 9,258.71
SKU: ITA044321
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: KIT-S27
สอบถามราคา