ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

Aqualuma 12 Series G4 Underwater Lights

Bigger 12-Series Underwater Light available in White (3,608 Lumens) or Blue (9,990 Lumens)
ผู้ผลิต: Aqualuma

UNDERWATER THRU-HULL LIGHT

Bigger, better, brighter: as part of the iconic thru-hull range, the 12 Series is a serious light designed to illuminate larger boats. The 12 Series is a larger thru-hull option. This powerful light is capable of packing a serious punch. The 12 Series has a corrosion-proof, injection-molded, patented polymer housing and is internally driven and maintainable. Available in Ultra Blue and Brilliant White, this product is recommended for boats from 12 metres (40 feet) to 30 metres (100 feet). As part of the Thru-Hull range, the 12 Series features Aqualuma’s 6 year housing warranty with a 3 year warranty on internals. 

Features

 • Made in Australia
 • 10-Year Housing Warranty
 • 3-Year Internals Warranty
 • No need to Haul-Out
 • Polymer Housing

Specifications:

 • Suggested Boat Size: Up To 18m (60ft)
 • Power Supply:
  • 12V = 2A
  • 24V = 1A
 • Compliance: RINA

UNDERWATER THRU-HULL LIGHT

Bigger, better, brighter: as part of the iconic thru-hull range, the 12 Series is a serious light designed to illuminate larger boats. The 12 Series is a larger thru-hull option. This powerful light is capable of packing a serious punch. The 12 Series has a corrosion-proof, injection-molded, patented polymer housing and is internally driven and maintainable. Available in Ultra Blue and Brilliant White, this product is recommended for boats from 12 metres (40 feet) to 30 metres (100 feet). As part of the Thru-Hull range, the 12 Series features Aqualuma’s 6 year housing warranty with a 3 year warranty on internals. 

Features

 • Made in Australia
 • 10-Year Housing Warranty
 • 3-Year Internals Warranty
 • No need to Haul-Out
 • Polymer Housing

Specifications:

 • Suggested Boat Size: Up To 18m (60ft)
 • Power Supply:
  • 12V = 2A
  • 24V = 1A
 • Compliance: RINA
รูปภาพของ Aqualuma 12 Series G4 LED Underwater Light - Blue
Aqualuma 12 Series G4 LED Underwater Light - Blue
SKU: ITA031932
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: AQL12BG4
€677.50 รวมภาษี
รูปภาพของ Aqualuma 12 Series G4 LED Underwater Light - Blue - UPGRADE KIT
Aqualuma 12 Series G4 LED Underwater Light - Blue - UPGRADE KIT
SKU: ITA031939
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: AQL12BG4-UG
€541.73 รวมภาษี
รูปภาพของ Aqualuma 12 Series G4 LED Underwater Light - White
Aqualuma 12 Series G4 LED Underwater Light - White
SKU: ITA031933
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: AQL12WG4
€677.50 รวมภาษี
รูปภาพของ Aqualuma 12 Series G4 LED Underwater Light - White - UPGRADE KIT
Aqualuma 12 Series G4 LED Underwater Light - White - UPGRADE KIT
SKU: ITA031940
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: AQL12WG4-UG
€541.73 รวมภาษี