ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

5-Spoke Stainless Steel Steering Wheels with Swivel Knobs

Featuring solid all stainless steel construction and finger grip detents. Fitted standard with a swivel knob for fast response wheel turning. Ideal for docking and low speed close quarter manoeuvring. Hub suits a standard ¾" tapered shaft.

Dimensions

Steering Wheel Dimensions

SKU
BLA Code
Diameter
mm / in
X
mm
Y
mm
ITA011998x
271260
340 / 13.49060

ITA011999
271262

393 / 15.59669

Dimensions

Steering Wheel Dimensions

SKU
BLA Code
Diameter
mm / in
X
mm
Y
mm
ITA011998x
271260
340 / 13.49060

ITA011999
271262

393 / 15.59669
รูปภาพของ 5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel with Knob - 340mm
5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel with Knob - 340mm
SKU: ITA011998
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 271260
€132.62 ไม่รวมภาษี
รูปภาพของ 5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel with Knob - 393mm
5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel with Knob - 393mm
SKU: ITA011999
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 271262
€145.39 ไม่รวมภาษี