ค้นหา
Filters
Close
Hella Marine SeaHawk XL Dual Colour Floodlights

Get the best of both worlds. Use Hella Marine's SeaHawk XL Dual Colour Floodlights to give two colour options in one.

5-Spoke Stainless Steel Steering Wheels

Top quality dished stainless steel wheel. Screwed and welded hub. Elliptical outer ring for comfortable grip. The stainless steel hub accepts a standard ¾" tapered shaft. Supplied complete with black plastic centre cap.

Dimensions

Steering Wheel Dimensions

SKU
BLA Code
Diameter
mm / in
X
mm
Y
mm
ITA012002
271280
394 / 15.210477
ITA012003
271282
457 / 186842
ITA012004
271285
510 / 2045
ITA012005
271286
557 / 22137112

Dimensions

Steering Wheel Dimensions

SKU
BLA Code
Diameter
mm / in
X
mm
Y
mm
ITA012002
271280
394 / 15.210477
ITA012003
271282
457 / 186842
ITA012004
271285
510 / 2045
ITA012005
271286
557 / 22137112
รูปภาพของ 5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel - 394mm
5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel - 394mm
SKU: ITA012002
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 271280
€136.61 รวมภาษี
รูปภาพของ 5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel - 457mm
5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel - 457mm
SKU: ITA012003
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 271282
€163.96 รวมภาษี
รูปภาพของ 5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel - 510mm
5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel - 510mm
SKU: ITA012004
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 271285
€182.17 รวมภาษี
รูปภาพของ 5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel - 557mm
5-Spoke Stainless Steel Steering Wheel - 557mm
SKU: ITA012005
หมายเลขชิ้นส่วนผู้ผลิต: 271286
€291.56 รวมภาษี